Speltips lasergame

TEAM UITSCHAKELEN

In dit spel kan je 2, 3 of 4 teams samenstellen, zorg ervoor dat in elk team evenveel spelers zitten. Bijvoorbeeld: 4 teams van 3 spelers 3 teams van 6 spelers. Alle teams spelen met een andere kleur op het wapen, blauw, rood, groen en wit.  Bij aanvang van het spel heeft elke deelnemer negen levens. Je kan de teams ook een naam geven, gekozen door de kinderen of jezelf om het spelplezier te verhogen.

Spel: Stel de teams samen. Geef elke deelnemer 1-2 minuten de tijd om zich te verstoppen in de battle arena. De spelleider fluitje om het spel te starten. Elk team probeert het andere team uit te schakelen en beschermt eigen teamspelers. Elke speler die zijn negen levens verloren gaat aan de kant staan.

Doel: Het team dat het langst overeind blijft is gewonnen. (Tijd: De tijd loopt tot er slechts 1 team overblijft.)

Spelvariatie TEAM UITSCHAKELEN 

Om te vermijden dat er kinderen aan de kant staan tijdens het spel kan je een speler extra levens geven. Maak een scorekaart met de namen van de 4 teams, bijvoorbeeld:  rood, groen, blauw en wit.

Iedere speler die tijdens het spel geen levens meer heeft kan nieuwe levens krijgen. De spelleider staat in het Medisch Hospital op een centraal punt op. De spelleider reset het wapen  ( af en aan zetten, teamkleur instellen ) om terug negen levens te krijgen en noteert dit op het scorekaart bij het desbetreffende team. Je speelt voor een beperkte tijd. Op het einde van het spel noteer je voor elke speler het overgebleven levens. Je maakt de score als volgt op. Elk streepje bij een team staat voor een verlies van negen levens daarbij tel je de verloren levensbalkjes van elk teamlid op het einde van het spel op en dat maakt het totaal verloren levens.

Doel: Het team met het minst aantal verloren levens is gewonnen.

Tijd: De tijd is gelimiteerd tot 12 min à 20 min (bij grote groepen tot 30 min à 45 min).

BESCHERM DE VIP

Dit is een spel met twee teams; de aanvallers team rood proberen de VIP uit te schakelen van het andere team. De beschermers team blauw beschermen hun VIP. De VIP draagt zelf geen wapen. De VIP draagt een masker met negen levens. Als alle levens op zijn trilt het masker en gaat de levensindicator knipperen. De VIP mag enkel in de battle arena voortbewegen als er tenminste een teamlid hem aanraakt ( onder de arm neemt) om te vluchten.

Spelvorm: Maak 2 teams, één team met VIP die het masker draagt. Het team met de VIP verstopt zich in de battle arena, na 1 minuut fluit de spelleider om het spel te starten. Het andere team kan nu op zoek naar de VIP.

DOEL: Als alle levens van de VIP op zijn, is het spel afgelopen. Het andere team is de winnaar. Als de VIP aan het einde van de battle ten minste 1 leven heeft, dan wint het VIP team. De VIP en alle andere spelers kunnen geen levens bij krijgen. Indien een schutter geen levens meer heeft moet hij uit de arena stappen.

Tijd: Speel het spel 8 à12 min.

Tip: Kleur instellen masker VIP: schakel het VIP Masker in, de levensindicator knippert, schiet met een teamwapen 1 keer op het masker. Het masker is nu in dezelfde teamkleur als het wapen.

Spelvariatie BESCHERM DE VIP

Het spel is hetzelfde als boven. Nu heeft ieder team zijn eigen VIP om te beschermen. Hierbij kan je met meerdere teams spelen tot wel 4 verschillende teams EN / OF Je kunt het spel met of zonder Medisch Hospital op een centraal punt spelen. De VIP kan geen extra levens krijgen.

FORTNITE LASERGAME

Bij dit spel is het ieder voor zich en wie overblijft WINT. Dit is een strategisch spel waarbij je je eigen tactiek uitstippelt.

Spel: De spelleider legt alle wapens in het midden van het speelveld op een rij naast elkaar. Schakel de wapens in. De wapens zijn ingesteld op VERSCHILLENDE kleuren. De spelers gaan op één lijn of in een cirkel rond de wapens staan ongeveer op 5 meter afstand van de wapens, met hun rug naar de wapens. De spelleider fluit om het spel te starten. De deelnemers lopen om een wapen te bemachtigen. Elke speler pakt een lasergun en loopt weg, opgelet nu kan je al geraakt worden. Je kan enkel scheten op spelers met een andere teamkleur, spelers met dezelfde teamkleur kunnen elkaar niet raken.

Spelvariatie: Standaard heeft elke speler 9 levens…bij de spelleider staat in het Medisch Hospital op een centraal punt op kan je 9 levens extra krijgen. De spelleider reset het wapen. Elke speler heeft dan 18 levens noteer de namen van alle spelers die een extra set levens ophalen.
Tijd: Het spel eindigt als er nog 1 speler overblijft met tenminste 1 leven.

VLAG VEROVEREN

Speel dit spel met twee teams; elk team verstopt zijn vlag in de battle arena. Probeer als team jullie eigen vlag te beschermen en de vlag van het andere team te vinden en deze mee te nemen naar het eigen basis station. Iedere speler die tijdens het spel geen levens meer heeft kan nieuwe levens krijgen. De spelleider staat in het Medisch Hospital op een centraal punt op. Als degene die de vlag heeft veroverd GEEN levens meer heeft moet hij de vlag LATEN VALLEN en naar Medisch Hospital gaan.

Spelvariatie VLAG VEROVEREN

Als de vlaggen op een vaste plek liggen of in het zicht…dan kan het spel iets makkelijker gespeeld worden.

BESCHERM DE PRESIDENT

Bescherm de PRESIDENT van je team met je leven en elimineer de PRESIDENT van de andere teams. Om je kansen te vergroten schiet je ook op de beschermers van de PRESIDENT van de andere teams.

Spel: De spelers worden verdeeld in 2, 3 of 4 teams. Let op: verdeel de teams zo dat er een gelijk aantal spelers per team zijn en dat elk team ten minste 4 leden telt. Maak bij elk team een PRESIDENT bekend. De andere spelers zijn de beschermers van de PRESIDENT. De PRESIDENT draagt een VIP Masker met 9 levens en een wapen dat hij kan gebruiken met nog eens 9 levens. De PRESIDENT beschikt dus over 18 levens. De beschermers beschikken over slechts 9 levens. Elk teamlid dat geen levens meer heeft stapt uit de arena. Als de PRESIDENT geen levens meer heeft moet het hele team de arena verlaten ook al hebben zij nog levens.

Tip: Kleur instellen masker VIP: schakel het VIP Masker in, de levensindicator knippert, schiet met een teamwapen 1 keer op het masker. Het masker is nu in dezelfde teamkleur als het wapen.

Doel: Het team waarvan de PRESIDENT het laatst overblijft is de winnaar.